Testamentin laatiminen on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää. Testamentilla varmistetaan, että omaisuus jaetaan halutulla tavalla läheisten kesken, kun aika koittaa. Testamenttia laatiessaan on kuitenkin olemassa riski tehdä joitakin yleisiä virheitä, jotka voivat vaarantaa testamentin pätevyyden tai johtaa ei-toivottuihin seurauksiin. LIV Laki, kokenut lakitoimisto, haluaa jakaa muutaman vinkin ja muistutuksen yleisimmistä virheistä testamentin laatimisessa, jotta voit varmistaa testamenttisi lainmukaisuuden ja toiveittesi täyttymisen.

1. Testamentin pätemättömyys pätevyyssääntöjen vastaisesti

Usein ihmiset unohtavat testamentin pätemättömyyttä koskevat säännöt tai eivät ole tietoisia niistä testamenttia laatiessaan. Testamentin pätevyyteen vaikuttavat erilaiset muotovaatimukset ja rajoitukset, joiden noudattaminen on tärkeää. Testamentti tulee laatia kirjallisesti ja allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan ollessa läsnä. Todistajien tulee myös allekirjoittaa testamentti. Testamentti on aina pätemätön, jos se laaditaan paineen alla, esimerkiksi silloin kun testamentin tekijä ei ole täysin kykeneväinen tai siihen kohdistuu petosta tai pakotusta.

Oikeudellisen asiantuntijan käyttäminen testamentin laadinnassa voi auttaa välttämään tätä yleistä virhettä ja varmistaa testamentin lainmukaisuuden. LIV Laki tarjoaa kattavat lakipalvelut, joihin kuuluu myös testamenttien laadinta. Ammattilaisemme auttavat sinua noudattamaan kaikkia pätevyyssääntöjä ja varmistavat testamenttisi pätevyyden sekä haluamiesi toiveiden täyttymisen.

2. Puutteellinen varallisuuden jakaminen testamentissa

Toinen yleinen virhe testamentin laatimisessa on puutteellinen varallisuuden jakaminen. Testamenttia tehdessä on tärkeää huolellisesti harkita omaisuuden jakautuminen ja miettiä, miten kukin haluttuja hyödyntäisi. Monesti ihmiset jättävät tekemättä riittävän yksityiskohtaisen testamentin, jossa ei määritellä tarkasti omaisuuden jakautumista perillisten kesken. Tämä voi johtaa riitoihin ja epäselvyyksiin omaisuuden kohtalosta testamentintekijän kuoleman jälkeen.

LIV Laki haluaa sinun välttävän tämän yleisen virheen ja tarjoaa asiantuntevan avun testamentin laadinnassa. Erikoisalanaamme ovat taloyhtiöiden ja yksityishenkilöiden kattavat lakipalvelut, joten voit luottaa siihen, että meillä on tarvittava osaaminen varallisuuden jakamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ammattilaistemme avulla voit suunnitella testamentin, joka ottaa huomioon kaikki haluamasi varojen jaon yksityiskohdat ja varmistaa omaisuuden siirtymisen juuri niin kuin haluat sen tapahtuvan.