Taloyhtiössä toimiva yhtiöjärjestys on tärkeä osa kiinteistön hallintaa. Yhtiöjärjestyksen ajantasaisuus on avainasemassa, sillä muuttuneisiin tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan. Yhtiöjärjestyksen muutos voi olla tarpeellinen erityisesti silloin, kun taloyhtiön tarpeet tai olosuhteet muuttuvat. Tässä artikkelissa kerromme, mitä tulee tietää yhtiöjärjestyksen muutoksen prosessista taloyhtiössä.

Yhtiöjärjestyksen muutostarpeen tunnistaminen

Ensimmäinen askel yhtiöjärjestyksen muutoksessa on tunnistaa tarpeet ja tarvittavat muutokset. Taloyhtiön tarpeet voivat vaihdella esimerkiksi remonttien, lisärakentamisen tai yhteisten tilojen käytön suhteen. Muutostarpeen tunnistaminen liittyy usein myös taloyhtiön kunnossapitovastuuseen, sääntöihin ja muihin käytännön seikkoihin.

LIV Laki, asiantunteva lakitoimistomme, voi auttaa tunnistamaan yhtiöjärjestyksen muutostarpeen ja tarvittavat muutokset. Kokeneet asiantuntijamme kuuntelevat tapauskohtaisesti taloyhtiön tarpeet ja auttavat löytämään parhaan ratkaisun. Laajat verkostomme ja tekninen osaamisemme mahdollistavat monipuolisen ja kattavan palvelun tarjoamisen asiakkaillemme.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen prosessi

Yhtiöjärjestyksen muutoksen prosessi taloyhtiössä on usein sekä aikaa että tarkkuutta vaativa. Prosessi alkaa muutoksen tarpeen tunnistamisella ja päättyy muutoksen rekisteröimiseen. Ensimmäinen vaihe on yhtiökokouksen koollekutsuminen ja päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokouksen päätöksen tulee olla riittävän tarkasti perusteltu ja oikeudellisesti pätevä.

LIV Laki auttaa taloyhtiöitä koko prosessin ajan. Kokeneet lakimiehemme avustavat yhtiöhallitusta yhtiökokouksen koollekutsumisessa ja valmistelevat päätöksen riittävän juridisesti kestäväksi. Toisen vaiheen muodostaa muutoksen vahvistaminen ja rekisteröinti. LIV Laki huolehtii tarvittavien asiakirjojen laatimisesta, varmentamisesta ja toimittamisesta asiakkaidemme puolesta.