Avioeron hakeminen

Kun avioliitto tulee tiensä päähän, on tärkeää ymmärtää, miten avioeroprosessi etenee. LIV Laki tarjoaa asiantuntevaa apua ja neuvontaa koko eroprosessin ajan. Avioeron hakeminen alkaa yleensä avioerohakemuksen jättämisellä maistraattiin tai käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi jättää yksin tai yhdessä puolison kanssa. Mikäli avioeroa hakee yksin, on ensin käytävä läpi kuuden kuukauden harkinta-aika ennen kuin avioero voidaan vahvistaa.

Harkinta-ajan jälkeen, tai jos hakemus on tehty yhdessä, tulee toimittaa lopullinen avioerohakemus. Tässä vaiheessa on tärkeää huolehtia, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa ja liitetty mukaan hakemukseen. LIV Laki auttaa sinua varmistamaan, että kaikki juridiset seikat on otettu huomioon ja että prosessi etenee sujuvasti.

Lasten huoltajuus ja tapaamisoikeus

Avioeron yhteydessä on ratkaistava myös lasten huoltajuuteen liittyvät kysymykset. LIV Laki neuvoo ja tukee sinua sopimusten tekemisessä, jotka palvelevat parhaiten lasten etua. Huoltajuus voidaan jakaa vanhempien kesken tai määrätä yksinhuoltajuus toiselle vanhemmalle. Tapaamisoikeus on tärkeä osa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, ja sen järjestelyt tulee suunnitella huolellisesti.

On tärkeää, että vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen lasten asioista. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. LIV Laki auttaa sinua valmistautumaan mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja varmistamaan, että lapsen etu tulee aina ensisijaisesti huomioiduksi.

Omaisuuden jako

Avioeron yhteydessä tulee usein eteen myös omaisuuden jakamisen kysymys. LIV Laki tarjoaa asiantuntemusta omaisuuden erottelussa ja varmistaa, että saat oikeudenmukaisen osuuden yhteisestä omaisuudesta. Aviovarallisuuden jako perustuu avioehtoon, mikäli sellainen on olemassa. Jos avioehtoa ei ole, noudatetaan avio-oikeuden periaatteita.

Omaisuuden jakaminen voi olla monimutkainen prosessi, johon liittyy usein myös verotuksellisia seikkoja. LIV Laki auttaa sinua ymmärtämään kaikki omaisuuden jaon vaikutukset ja neuvoo parhaassa mahdollisessa ratkaisussa. Oikeudenmukainen omaisuuden jako on tärkeä osa avioeroprosessia ja edesauttaa osapuolten uuden elämänvaiheen aloittamista.

Elatusapu ja yhteinen talous

Avioeron myötä tulee usein tarve sopia elatusavusta lapsille tai mahdollisesti toiselle puolisolle. LIV Laki auttaa sinua laskemaan elatusavun määrän ja varmistamaan, että se vastaa lapsen tarpeita ja vanhempien taloudellista tilannetta. Elatusapu on tärkeä osa lapsen hyvinvoinnin turvaamista eron jälkeen.

Yhteisen talouden purkaminen voi myös herättää kysymyksiä ja tarvetta neuvotteluille. LIV Laki tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja tukea, jotta taloudelliset asiat saadaan järjestettyä molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. On tärkeää, että taloudelliset sitoumukset ja vastuut jaetaan oikeudenmukaisesti ja että molemmat osapuolet voivat jatkaa elämäänsä taloudellisesti turvattuina.

Avioeroprosessin aikataulu ja kustannukset

Avioeroprosessin kesto ja siihen liittyvät kustannukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. LIV Laki tarjoaa läpinäkyvää tietoa prosessin etenemisestä ja mahdollisista kuluista. On tärkeää huomioida, että harkinta-ajan pituus, mahdolliset oikeudenkäynnit ja sopimusten neuvottelut voivat vaikuttaa prosessin kokonaiskestoon.

Kustannukset muodostuvat pääasiassa oikeudenkäyntimaksuista ja asianajajan palkkioista. LIV Laki pyrkii tarjoamaan kustannustehokkaita ratkaisuja ja selkeän hinnoittelun, jotta voit suunnitella talouttasi avioeroprosessin aikana. Asiantunteva apu voi säästää sekä aikaa että rahaa pitkällä tähtäimellä, kun kaikki juridiset seikat on hoidettu asianmukaisesti.

Henkinen tuki ja sovittelu

Avioero on usein henkisesti raskas prosessi kaikille osapuolille. LIV Laki ymmärtää tämän ja tarjoaa paitsi juridista myös henkistä tukea asiakkailleen. On tärkeää käsitellä eroon liittyvät tunteet ja löytää keinoja selviytyä muutoksesta. Ammattilaisen tuki voi olla korvaamatonta tässä vaiheessa.

Sovittelu voi olla tehokas keino päästä yhteisymmärrykseen erimielisyyksissä ja välttää pitkällisiä oikeudenkäyntejä. LIV Laki tarjoaa sovittelupalveluita, jotka auttavat löytämään ratkaisuja,ja  jotka ovat kaikkien osapuolten edun mukaisia. Sovittelu voi auttaa säilyttämään hyvät välit entisen puolison kanssa ja helpottaa uuden elämänvaiheen aloittamista.