Miten omaisuus jaetaan eron yhteydessä

Kun avioliitto päättyy, yksi merkittävimmistä käytännön asioista on yhteisen omaisuuden jakaminen. Suomen lain mukaan aviopuolisoiden omaisuus tulee jakaa tasan, ellei avioehtoa ole tehty. Avioeron yhteydessä omaisuuden jakoa ohjaavat avio-oikeus ja mahdollinen avioehtosopimus.

LIV Laki tarjoaa asiantuntevaa apua ja neuvontaa omaisuuden jaon eri vaiheissa. Oikeudenmukainen omaisuuden jako vaatii usein tarkkaa perehtymistä molempien osapuolten taloudelliseen tilanteeseen ja omaisuuden arvoon. Me autamme sinua varmistamaan, että kaikki omaisuus tulee huomioiduksi ja jaettua lain edellyttämällä tavalla.

Avioehto – turva vai kompastuskivi?

Avioehto on asiakirja, joka määrittelee, miten aviopuolisoiden omaisuus jaetaan avioeron sattuessa. Se voi suojata yksilön omaisuutta, mutta toisaalta se voi myös aiheuttaa yllätyksiä ja erimielisyyksiä eron hetkellä. On tärkeää, että avioehto laaditaan huolellisesti ja oikeudellisesti pätevästi, jotta se täyttää molempien osapuolten toiveet ja tarpeet.

LIV Laki auttaa sinua ymmärtämään avioehdon merkityksen ja laatimaan sellaisen sopimuksen, joka palvelee parhaiten juuri sinun tilannettasi. Meidän asiantuntijamme varmistavat, että avioehto on laadittu lainmukaisesti ja että se pitää sisällään kaikki tarvittavat seikat.

Omaisuuden arvioiminen ja laskenta

Omaisuuden arvo on keskeinen tekijä sen jaossa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon niin kiinteistöt, arvopaperit, yritysosuudet kuin muukin irtain omaisuus. Arvon määrittäminen voi olla monimutkaista, ja se vaatii usein ulkopuolisen asiantuntijan apua.

Me LIV Lakissa tarjoamme kokeneiden asiantuntijoidemme apua omaisuuden arvioinnissa. Käytämme luotettavia menetelmiä ja otamme huomioon kaikki arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät, jotta omaisuuden jako on mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasapuolinen.

Velkojen huomioiminen jaon yhteydessä

Avioeron yhteydessä ei jaeta ainoastaan omaisuutta, vaan myös velat on otettava huomioon. Velkojen kohdalla tulee selvittää, mitkä niistä ovat yhteisiä ja mitkä kuuluvat vain toiselle osapuolelle. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten omaisuus lopulta jaetaan.

LIV Laki auttaa sinua selvittämään velkojen jaon perusteet ja varmistamaan, että kaikki velvoitteet tulevat kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Meidän asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa velkojen jaon vaiheissa, jotta voit kohdata uuden elämänvaiheen taloudellisesti tasapainoisena.

Yhteisen kodin kohtalo

Yhteisen kodin kohtalo on usein yksi tunteikkaimmista kysymyksistä avioeron yhteydessä. Päätös siitä, kumpi puolisoista jää asumaan yhteiseen kotiin tai myydäänkö se, voi olla vaikea. Tässä tilanteessa on tärkeää ottaa huomioon monia tekijöitä, kuten lasten asumisjärjestelyt ja kummankin osapuolen taloudellinen tilanne.

LIV Laki tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja tukea päätöksenteossa, joka liittyy yhteisen kodin tulevaisuuteen. Me autamme sinua löytämään ratkaisun, joka palvelee parhaiten kaikkien osapuolten etua ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen uuteen elämänvaiheeseen.

Asiantuntija-apu eroprosessissa

Eroprosessi ja siihen liittyvä omaisuuden jako voivat olla sekä henkisesti että juridisesti kuormittavia. Asiantuntija-apu on korvaamatonta, jotta voit varmistaa oikeuksiesi toteutumisen ja välttää mahdolliset komplikaatiot.

LIV Laki tarjoaa kattavaa tukea ja neuvontaa koko eroprosessin ajan. Meidän kokeneet lakimiehemme ja -naisemme ovat tukenasi, kun navigoit eron tuomien haasteiden läpi. Ota yhteyttä, niin autamme sinua löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun omaisuuden jakoon liittyen.