Avioehto – Mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeä?

Avioehto on sopimus, jonka aviopuolisot tekevät ennen avioliiton solmimista. Se määrittelee heidän omaisuussuhteensa ja oikeutensa mahdollisen avioeron tapauksessa. Avioehdon tarkoituksena on selvittää, miten omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä, ja se voi tarjota suojaa puolisoille taloudellisessa mielessä.

On tärkeää ymmärtää, että avioehto ei ole pelkästään negatiivinen tai epäluottamusta osoittava asia. Se voi olla erittäin hyödyllinen työkalu pariskunnille, jotka haluavat suojata omistamansa omaisuuden tai säilyttää taloudellisen itsenäisyytensä. Sekä ensimmäisen avioliiton solmimisen yhteydessä että myöhemmin tehdyt avioehdot voivat tulla tarpeeseen, joten niiden merkitystä ei kannata aliarvioida.

Avioehdon vaikutukset avioerossa

Avioehtoon perustuvassa avioerossa omaisuus jaetaan sen mukaan, mitä avioehtosopimuksessa on sovittu. Jos avioehtoa ei ole solmittu, sovelletaan automaattisesti avio-oikeuden periaatetta, jonka mukaan omaisuus jaetaan tasan puolisoiden välillä.

Tämä tarkoittaa, että avioehtoon perustuvassa avioerossa kumpikaan puoliso ei saa automaattisesti toisen puolison omaisuutta itselleen, vaan omaisuuden jakamisessa noudatetaan avioehdon ehtoja. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi määrätä, että tietyt omaisuuserät jäävät toisen puolison omiksi, tai että omaisuus jaetaan tietyssä suhteessa. Näin avioehto voi tarjota puolisoille taloudellista turvaa ja auttaa välttämään riitoja omaisuuden jaosta avioeron yhteydessä.