Avioehto on juridinen asiakirja, jolla aviopuolisot voivat sopia omaisuuden ja velkojen jaosta sekä esimerkiksi elatusvelvollisuuksista. Vaikka ajatus avioehdosta voi tuntua epäromanttiselta, se voi kuitenkin olla hyödyllinen väline suojella omia etuja ja selventää taloudellisia näkökohtia. Avioehdon tekemisen tärkeys korostuu erityisesti silloin, kun avioliiton osapuolten taloudelliset olosuhteet poikkeavat toisistaan merkittävästi tai avioliittoon liittyy perintö- tai lahjavaroja.

Aloittaessasi avioehdon laatimisen, ensimmäinen askel on käyttää osaavaa lakipalveluntarjoajaa, kuten meitä, LIV Laki. Meillä on vankka kokemus avioehtojen laadinnasta ja tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa yksityishenkilöille ja taloyhtiöille. Seuraavaksi käymme läpi muutamia keskeisiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon avioehdon tekemisessä.

1. Huolellinen varallisuuden arviointi

Avioehtoa laatiessa on tärkeää tietää, mitä omaisuutta ja velkoja aviopuolisoilla on. Jotta avioehto voi olla oikeudenmukainen ja asiakaslähtöinen, varallisuuden arviointi on suoritettava huolellisesti. Tämä käsittää muun muassa asuntojen, kiinteistöjen, rahojen, sijoitusten ja autojen arvioinnin. Me LIV Laissa autamme sinua kartoittamaan omaisuuden ja velat sekä ymmärtämään niiden laajuuden ja merkityksen avioehdon kannalta.

On myös tärkeää huomioida, että avioehdon tekemisvaiheessa voi olla järkevää ottaa selvää mahdollisista tulevista perintöoikeuksista tai mahdollisista tulevista omaisuuden saannista esimerkiksi ammatin tai liiketoiminnan kautta. Näiden tulevien varallisuuden osien huomioiminen auttaa varmistamaan avioehdon järkevyyden ja voimassaolon myös tulevaisuudessa. LIV Laki auttaa sinua ymmärtämään erilaisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia avioehtoon.

2. Ammattitaitoisen lakimiehen käyttäminen

Avioehdon tekeminen on tärkeä päätös, joka vaikuttaa aviopuolisoiden talouteen ja oikeudellisiin oikeuksiin. Siksi on suositeltavaa hyödyntää ammattitaitoista lakimiestä tai lakitoimistoa varmistaaksesi avioehdon lainmukaisuuden ja pätevyyden. Me, LIV Laki, tarjoamme räätälöityä lakineuvontaa ja avustusta avioehtosopimusten laatimiseen.

Ammattilaisen avulla voit varmistaa, että avioehtosi kattavat kaikki tarvittavat asiat ja että sopimus on selkeä ja juridisesti pätevä. Laatiessamme avioehtoa huomioimme yksilölliset tarpeesi ja toiveesi sekä analysoimme eri skenaarioita ja mahdollisia kiistakysymyksiä. Huolehdimme myös siitä, että avioehto on osapuolten oikeusturvan sekä Suomen lainsäädännön mukainen.